2012 Regnskab

Ryslinge Lokalråd 1-1-2012 til 31-12-2012
Driftsregnskab
Indtægter Udgifter
Ryslinge Lokalråd
Tilskud Lokalråd FMK 10.220,00
Nazarethkirken 1.000,00
Fivillig indbetaling 7.525,00
Renter 163,46
Bestyrelse/ møder 2.898,90
Markedsføring 6.577,75
Julebel., flagallé, Årets Rysling 12.993,91
Øvrige udgifter 306,00
18.908,46 22.776,56
Reultat lokalråd -3.868,10
Ryslinge idrætsfestival
Indbetaling Idrætsfestival 10.150,50
Ryslinge Hallen 5.000,00
Øvrige udgifter 2.927,80
10.150,50 7.927,80
Ryslinge idrætsfestival 2.222,70
Åretsresultat -1.645,40
Status
Aktiver
Indestående i Sparekassen Faaborg 41.495,60
Passiver
Egenkapital 41.495,60
Egenkapitalen specificeres således
Saldo primo 43.141,00
Årets resultat -1.645,40
41.495,60
Ryslinge d.7 . marts 2013
Steffen Høgild
Ovenstående regnskab er gennemgået og fundet i overensstemmelse med bøger og bilag.
Ryslinge d. 14. marts 2013.
Birgit Maegaard Peder Jacobsen