Årsmøde 2022

Kom til Ryslinge lokalråds årsmøde på Cafe Faber, torsdag den 3. marts 2022 kl. 19.00

 

 • Valg af dirigent.
 • Valg af mindst 2 stemmetællere.
 • Formandens beretning.
 • Forelæggelse af revideret regnskab.
 • Aktuelle emner og planlagte aktiviteter.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Valg af rådsmedlemmer i henhold til vedtægterne.
 • På valg er Connie F. Christensen, Steffen Møller, Peder Borg Borup, Gunnar Landtved.
 • Valg af 2 suppleanter i prioriteret rækkefølge – for 1 år.
 • Poul Erik Larsen, Olav Seheunemann (ønsker ikke genvalg)
 • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, alle for 1 år.
 • Steffen Høgild, Marie Holtvig, Flemming Skibsted

 

Lokalrådet er vært for Kaffe/the og kage