2010 5. maj

Referat af Bestyrelsesmøde                                                                                         

Dato:            dag d. 05.05.2010, kl. 19.00

Sted:            

Deltagere:    Lokalrådet

Afbud:         Peter

Mødeleder:  Gunnar

Referent:      Steffen

  1. Kulturfestivalen, Tommy deltager.
  2. Borgermøde med Martin Skibsted, Erik Langelund, Frans Jeppesen og Erhvervschefen
  3. Flisenedlæggelse.
  4. Evaluering af åben kommune
  5. Meddelelser
  6. Høringssvar på affaldsplaner
  7. Eventuelt
  8. Næste møde

Ad. Dagsordenens pkt. 1,

Der er nye tiltag på festivalen: vurdering af medbragte effekter, hvilket forventes at tiltrække en el publikum. Flere arbejdende værksteder bl. a. publikumsmaling.

For at give bedre stemning på det store areal placeres standende i en halvbue med scene i midten til optræden. Der bliver 2 musikscener: Spillestedet som café og en udendørsscene til større arrangementer. Sangskriverfestival kombineres med fortællehjørnet. Gastronomisk afdeling. Der bliver 2 spisesteder mad: fra Højskolen og Forsamlingshuset eller hallen

Borgmester Hans Jørgensen åbner festivalen, hvilket giver gratis omtale.

Der er store overvejelser på økonomien: Dobbeltsidet indlæg i Midtfynsposten fravælges. Et nyt budget udarbejdes. Tommy lover at sende det hurtigst muligt. Det er målet at komme ud til børnefamilier – opslag på skolerne. Gode historier i pressen – pressestrategi planlægges. Journalister er interesserede.

Tommy fortalte at der arbejdes med 2 budgetter: 1. en enhedspris for indgang på 30 kr., budgetteret med 1000 besøgende. 2. 50 kr. som hidtil med samme besøgstal som sidste år.

Lokalrådet fastholdt at indgangsprisen fortsat bliver 50 kr.

Jens gjorde opmærksom på at der krævedes en forsikring for den naivistiske kunst som skal transporteres fra og til Middelfart og udstilles i Stalden. Forsikringen koster måske 5.000 kr. Jens vil prøve at undersøge dette.

Der kører en kortfilmfestival nonstop i Hørhavehuset. Ryslinge Efterskole og 4 andre efterskoler samt 8-9 klasser har lavet film.

”Smagsoplevelser” der er her sat en betaling fra virksomhederne på 1000 kr.

Hovedindgangen skal være hos Faber, hvilket skal fremgå af programmet og bedre skiltning. Der skal findes materialer. 8-9 klasser på Friskolen hjælper til.

 

Ad. Dagsordenens pkt. 2.

Mødet om Faber afholdes på Tre Ege Skolen, Ryslinge. Der serveres øl og vand. Martin Skibsted, Erik Langelund, Frands Jeppesen, John Mogensen og Nykredit Bank deltager. Der annonceres i Midtfynsposten 18. maj.

 

Ad. Dagsorden pkt. 3.  

Flisenedlæggelsen for årets Rysling sker grundlovsdag kl. 17. Kaj Munk plejer at støbe flisen.

Kl. 18 er der grundlovsfest på Ryslinge Høj- og Efterskole med fællesspisning af medbragt mad.

 

Ad. Dagsorden pkt. 4.

Erik Sønderskov har skrevet til Fynske Medier og påtalt deres behandling af Åben Kommune, som kunne ønskes bedre.

Lokalrådet var godt tilfreds med arrangementet hos Valgmenigheden med omkring 100 deltagere.

 

Ad. Dagsorden pkt. 5.

Aktivitetsbroen ved hallen har fået afslag fra Realdania. Der arbejdes med andre muligheder: A. P. Møller og Veluxfonden. Der mangler detailprojekt.

Gunnar er blevet ny formand for Ryslinge Hallerne. Hans Otto Jensen, Torben Vind, Erik Rahn og Gunnar danner forretningsudvalget. FMK beder om budgetkontrol for hallerne. Der er overskud for første kvartal. Kommunen går efter en 0-løsning uden tilskud.

Hallerne har godt 1 million i akkumuleret underskud.

 

Ad. Dagsorden pkt. 6.

Der er 3000 t. affald i Sandager og 7500 t. i Ringe. Det synes derfor ikke sandsynligt at den samlede mængde kan håndteres alene i Ringe uden investeringer.

 

Ad. Dagsorden pkt. 7.Eventuelt

Gunnar takkede Sten for hans periode som formand for lokalrådet. Mange initiativer er sat i gang.

Sten takkede også lokalrådet. Ved storkommunens oprettelse syntes han at der skulle gøre noget for Ryslinge. Han fortsætter i bestyrelsen i Ryslinge Lokalråd, men vil i fremtiden lægge flere kræfter i arbejdet som formand for Fjellerup Beboerforening.

 

Dagsorden pkt. 8. Næste møde

Næste møde afholdes onsdag d. 2 kl. 19.00 i Hallen.

Møde om kulturfestivalen d. 10. juni.