Folkemødet på Faber 2013

Alle ideer fra mødet

Arbejdsgrupper
Fælleshus i Ryslinge Gråbjergvej 6 v/Erik Hjuler
Åben hal v/ per Hanfgarn
Fællesspisninger v/Mette Miller
Musik i Fabriksladen v/Gert Fischer
Lysavisen v/Per Hanfgarn og Poul Hadberg
Løbeklubben v/ Flemming Rytter  –  rytter.ryslinge@privat.dk
Hjemmesidegruppen v/ Karl Top
Naivistisk kunstmuseum v/ Gunnar Landtved
Erhvervsudviklingsgruppen v/ Gunnar Landtved
Byforskønnelsesgruppen Ryslinge aps. v/ Erik Rahn
Ryslingedagen

Lån af mødelokale: Grupper, der mangler et sted at mødes, kan låne Fløjte-Emils hus.
Kontakt Tove Rasmussen på tlf 62671998 eller mail: tove.rasmussen5@webspeed.dk