Årets rysling

1994 Edith og Børge Simonsen

1995 Anna Marie Steen

1996 Bjarne Knudsen

1997 Per Hanfgarn

1998 Ester Lund Jensen

1999 Ebbe Frisk

2000 Preben Palsgård

2001 Else Olsen

2oo2 Berete Hansen

2003 Anna Christiansen

2004 Jørgen Jensen

2010 Erik Rahn Jensen

Årets Rysling 2011 Runa og Peder Fjeldstad

Årets Rysling 2012 Ingolf Søgaard Andersen

Årets Rysling 2013 Tove Rasmussen

Årets Rysling 2014 Erik Skøtt

Årets Rysling 2015 Leo Nicolajsen

Årets Rysling 2016 Torben Vind Rasmussen

Årets Rysling 2017 ( Der blev ikke indstillet kandidater i 2017)

Årets Rysling 2018 Kim Skovby Klint

Årets Rysling 2019 Lone og Tune Holm

Årets Rysling 2021: Karl Top

Årets Rysling 2022: Kenneth Jensen

Koncept for indstilling og udvælgelse

1.  ”Årets Rysling”
”Årets Rysling” er en hædersbevisning som administreres af Ryslinge lokalråd.

2.  Profil
Personer som kan komme i betragtning til ”Årets Rysling” skal havde udvist lyst,     engagement, evner og resultater i udførelse af uegennyttigt og ulønnet arbejde i Ryslinge.     Et arbejde som har haft længerevarende positiv effekt for sognets medborgere i form af     aktiviteter eller faciliteter. Partipolitiske aktiviteter vil normalt ikke kunne indgå i vurderingsgrundlaget.

3.  Valgbare
Alle myndige personer bosiddende i Ryslinge sogn kan vælges, bortset fra medlemmer af  Lokalrådet.

4.  Indstillinger
Lokalrådet indkalder indstillinger til ”Årets Rysling” i forbindelse med indkaldelse til årsmøde.

5.  Udpegningsudvalget
Lokalrådet er udpegningsudvalget.

6.  Offentliggørelse og markering.
Tidspunkt for offentliggørelsen meddele samtidig.
Med æren følger en navneflise. Navneflisen nedlægges på Grundlovsdag på pladsen i  anlægget foran Ryslinge Høj- og efterskole.

7.  Ændring af koncept kan alene ændres af Lokalrådet.