Årets rysling

Årets Rysling 2006

Årets Rysling 2007

Årets Rysling 2008

Årets Rysling 2009

Årets Rysling 2010

Årets Rysling 2011

Årets Rysling 2012

Årets Rysling 2013

Årets Rysling 2014

Årets Rysling 2015

 

Koncept for indstilling og udvælgelse

1.  ”Årets Rysling”
”Årets Rysling” er en hædersbevisning som administreres af Ryslinge lokalråd.

2.  Profil
Personer som kan komme i betragtning til ”Årets Rysling” skal havde udvist lyst,     engagement, evner og resultater i udførelse af uegennyttigt og ulønnet arbejde i Ryslinge.     Et arbejde som har haft længerevarende positiv effekt for sognets medborgere i form af     aktiviteter eller faciliteter. Partipolitiske aktiviteter vil normalt ikke kunne indgå i vurderingsgrundlaget.

3.  Valgbare
Alle myndige personer bosiddende i Ryslinge sogn kan vælges, bortset fra medlemmer af  Lokalrådet.

4.  Indstillinger
Lokalrådet indkalder indstillinger til ”Årets Rysling” i forbindelse med indkaldelse til årsmøde.

5.  Udpegningsudvalget
Lokalrådet er udpegningsudvalget.

6.  Offentliggørelse og markering.
Tidspunkt for offentliggørelsen meddele samtidig.
Med æren følger en navneflise. Navneflisen nedlægges på Grundlovsdag på pladsen i  anlægget foran Ryslinge Høj- og efterskole.

7.  Ændring af koncept kan alene ændres af Lokalrådet.