Aktuelle sager

Handlekatalog for Ryslinge i 2019.

1. Den grønne tråd. Motion og legeredskaber ved
forsamlingshuset.
Olav og Jacob arbejder videre med sti og bro, håber snart på
godkendelse fra kommunen, derefter kommer multiplads ved
forsamlingshuset.
Gymnastikpigen fra det gamle rådhus sættes på hjørnet Ellehavevej
– Graabjervej
2. Ryslinges potentialer
Lise og Malene laver nyt udkast til velkomst/orientering folder, kan
bruges i Ringeegnens materiale.
3. Velkomstmøder med tilflyttere:
Der er lavet et samarbejde med Ringegnen med fælles velkomst-
gaver. Der må gerne komme flere velkomstambassadører i gruppen.
Man kunne overveje at indbyde tilflyttere til velkomstmøde f.eks. i
Cafe Faber. Her kunne foreninger præsenterer sig, og man fik lidt
godt at spise.
4. Flagalle
Der fortsættes med 6 klasses forældre, ellers vil menighedsrådene
træde til ved konfirmationerne
5. Julelys.
Nyt ved bageren, en god ide at få det samme som ved
Nazarethkirken
6. Ryslingedagen
Erling Clausen, Diana Fjeldsted, Susan Christiansen er tovholdere
fremover.
7. Årets Rysling Grundlovsmøde.
Der meldes ind til 19 marts(Årets Rysling). Der forhandles med
Jesper Tejlgaard til grundlovstale om punkt 11 – 15 – 17 i FNs
verdensmål8. Ombygning af Ryslingehallen med motionscenter og
cafeteria
Der støttes op om det.
9. Fortov langs Ellehavevej
Genfremsættes til budget 2020
10. Landet på Midtfyn
Stisystemer kædes sammen og synliggøres. Cykelsti Gislev
Kværndrup
11. Vores Midtfyn
Markedsføring af Ryslinge
Bliv bedre til brug af facebook, ny folder på vej. Den gode historie
med billeder.
12. Delebiler
indarbejder det i Rådhusprojektet.
13. Modullejligheder i Faber
de bliver flotte, og skaber et godt miljø på Faber, bliver klar i 2020.
14. Ryslinge gamle rådhus
Der gives høringssvar med delebiler, bæredygtighed, fjernvarme og
4 større huse ca. 120 m2.
15. Fjernvarme i Ryslinge
Forundersøgelsen er foretaget, og projektet ser lovende ud.
Kommunen lover en forhåndsgodkendelse midt i februar. Der tages
nu kontakt til alle storforbrugere for at hører om deres antal m2 og
deres fyringsmateriale, således der er et grundlag at give tilbud
senere.