2012 20. august

1. Evaluering af arbejdsgrupperne. Hvad nu ???? Infotavlerne ved seværdighederne, som formentlig oprindelig er opsat af Ryslinge Kommuen, reetableres evt. i samarbejde med lokalhistorisk arkiv.

Vidensbussen. Indretningen forventes at være med 6 edb-arbejdspladser, køkken og toilet. Forankring af driften er p.t. ikke fastlagt, men kan evt. foretages i samarbejde med  Ældrerådet (eller hos Fynsland, såfremt flere lokalråd skal involveres). Karl Top foretager videre sondering hos Ældrerådet.

Julebelysningen opsættse den 1. december kl. 10.00 ved Nazaret-kirken og på Ryslinge Torv. Efterfølgende julefrokost.

2. Byfornyelsesprojektet Projektet er stort set færdigt, dog mangler det sidste omkring færdiggørelse af søen i parken ved højskolen. Der drøftes mulighed for en ”vandkunst” med Søren West.
3. Idrætsfestival 1. september Flagalle opsættes kl. 8.00 af Gunnar, Erling, Steffen og Hanne. Gunnar og Steffen koordinerer lokalrådets indsats. Sponsorgaver skal afleveres hos Gunnar senest fredag.
4. Foreningernes dag 28. september Se det udsendte referat vedr. Frivillig Fredag – se nedenfor
5. Lokalsamfundsvurdering, hvis Ryslingehallen lukkes ved årsskiftet Indtil videre afventes  politisk  beslutning vedr. budgetforslaget for fritidsområdet
6. Hjertestarter i byen?? Afventer indtil videre svar fra Trygfonden

 

 

7. Evt Der erindres om repræsentantskabsmøde i Fynsland den 27. august.

Ellers intet