2012 7. maj

1 Årets Rysling.

Praktiske ting : Skal der flag op, skal der serveres noget ved flisenedlæggelsen. (der er folk der ikke går med om og spiser) hvad skal der stå på pladen, der minder om Søgaard Andersen.

 

Der sættes flagalle fra ”flisestedet” til Høj- og Efterskolen. Der forsøges udarbejdet et skilt til ”Velkomststanderen” samt annonce i lokalpresse + pressemeddelelse. På grundlovsmødet holder Torben Vind Rasmussen grundlovstalen efter middagen. Se i øvrigt omtalen på hjemmesiden.
2 Konstituering, her regner jeg med Hanne er kommet. Lokalrådet konstituerede sig således:

Formand: Gunnar Landtved

Næstformand: Karl Top

Kasserer: Steffen Høgild

Sekretær: Jens Jørgen Uhd Jepsen

3 Sommeraktiviteter:  foreningernes dag?  Foredrag som i Søllinge, med socialt  samvær på Høj- og Efterskolen.

Dragedag i Skulpturparken.?

 

Pkt. 3 og 4 er slået sammen, idet fremtidige aktiviteter skal ses i sammenhæng med status fra de nedsatte arbejdsgrupper. I øvrigt bør foredragsvirksomhed og lign. Afholdes i samarbejde med f.eks. Høj- og Efterskolen eller andre, som udøver foredragsvirksomhed. Karl tager kontakt til arbejdsgrupperne.

Julebelysningen kan måske få en udfordring, idet der foreligger kommunalt forslag om nedlæggelse af den nuværende ordning   ( kom-munale betaling af strømforbruget).  I øvrigt ikke aftalt sommeraktiviteter.

4 De nedsatte grupper fra generalforsamlingen, tilbagemeldinger ?
5 Evt. herunder næste møde. Gunnar meddelte, at der ikke sættes nye huller til flagalleen i forbindelse med renoveringen af området omkring parken ved Kirken.

Næste møde er aftalt til den 20. juni kl. 19.00 som et opsamlingsmøde med arbejdsgrupperne.