2012 8. marts

1. Godkendelse af referat Punktet udgår
2. Årsmødet/folkefest På valg er Steffen Høgild, Ulla Christensen, Karl Top,  Søren Haller Clausen. Erling Clausen meddelt, at han udtræder af lokalrådets bestyrelse, hvorfor der også skal vælges nyt medlem for Erling.

Plakaten ophænges lokalt – forretninger, bank og hal.

3. Regnskabet Regnskabet for 2011 gennemgået
4. Markedsføringsprojekt Emnet tages op til drøftelse i den nye bestyrelse. Omkring filmprojektet forventes, at holdet bliver indlogeret på Ryslinge Høj- og Efterskole.
5. Alma på Vesterled Renovering/nedrivning afventer tilbagemelding fra boligforeningen/beboerne i Vesterled.
6. Evt. Kulturfestivalens hjemmeside skal lukkes og beskrivelsen bør ud af  Velkomstfolderen. Dette er dog ikke umiddelbart muligt i den foreliggende udgave.

Der er aftalt Plantedag lørdag den 21. april 2012 kl. 10.00 omkring krogrunden og ”Tobakshuset”. Samme dag gennemgår hullerne til flagalleen.

7. Næste møde Mødet holdes tirsdag den 27. marts 2012 kl. 19.00
Referent : Jens J. Uhd Jepsen