2013 13. maj

  1. Flagdage. Udlægning af flag, principper og regler.

Kan flagningen overtages af en flag gruppe? Tages op på temamødet, “den aktive borger” til september.

 

  1. Grundlovsfesten/årets Ryslinge.

Gunnar kontakter: Michael Ahlefeldt, Sonja Skyggebjerg. Henrik Pors for at finde en taler til grundlovsdag.

Flisenedlæggelse kl. 17:30 spisning kl. 18:00 til ca. 19. Derefter grundlovstaler.

 

  1. Dialogmøde med Fynsland og kommunen.

Møde Den 14. maj kl. 17:00 ”knudepunktet” holdes på Ryslinge Højskole, der kan deltage flere fra RL, kontakt Gunnar for deltagelse.

 

  1. Borger inddragelse, visionplan.

Henrik Larsen kontaktes for at medvirke til september mødet. Alle bestyrelser fra foreningerne i Ryslinge og institutioner inviteres.

Karl er tovholder med at lavet tvebak reklamer til opstilling ved brugsen og købmand for at reklamerer for mødet i september.

 

  1. Springvand Folkets Kilde.

Torben, Gunnar og Erling holdt møde vedr. FOLKETS KILDE den 29. april.

Der søges midler til projektet ved flere fonde. Torben skriver ansøgninger.

 

  1. Ernergi/klima. Hvilken vej?

Se div. mail. fra Gunnar. Temaaften til oktober, hvor der inviteres en håndværker der ved noget om energibesparelser.

 

  1. Ryslinge dagen 8. sep.

Husk indsamling af sponser gaver på som punkt på LR mødet den. 8. august.

Hvem gør hvad…

 

  1. Evt.

Evaluering af lysavisen på næste møde.

Næste møde den. 8. aug. Kl. 19 hos Hanne i Lørup