2013 4. april

Pkt. 1.  Konstituering: formand Gunnar Landved, næstformand Karl Top, web-master Per Hanfgarn, kasserer Steffen Høgild, Referent Erling Hyldig

 

Pkt. 2.  Evaluering af årsmøde. Herunder årets Rysling.

Valg proceduren på årsmødet blev diskuteret.

Susannes indlæg om energirenovering blev positivt modtaget og der var mange spørgsmål.

Der var en god debat trods det sparsomme fremmøde.

Evt. spisning på årsmødet til næste år 2014

 

Pkt. 3. Orientering fra møde om Ryslinge Dagen afholdt den 3. april på Højskolen.

14 foreninger var mødt til planlægningsmødet vedr. Ryslinge Dagen

 

Pkt. 4. Hjertestarter, hvor langt, og hvad nu.

Der blev diskuteret flere løsninger og modeller på forskellige hjertestartere.

Der er et foreløbig buget på 30.000 kr. til 36.000 kr.

Den videre indsamling? Der indsamles med bøsserne til Ryslinge Dagen.

Tovholder på husstandsindsamling Karl og (evt. Paul) laver en side til omdeling i Ryslinge med tekst og kontonummer til indsamling.

Der er d.d. indsamlet ca. 6046 DK. kr.

Pkt.  5.  Arbejdsgrupper som opfølgning på årsmødet:

Energi/klima tiltag

Steffen kontakter GRØN ERHVERVSVÆKST

Film til markedsføringsprojektet.

Karl og Gunnar er tovholder

Karl formulerer et brev til markedsføringsprojektet, Erik Sønderskov

Motionsplads, ved Højskolen.

Springvandet: Afventer svar fra fonde.

Sparrekassens hus.

Der snakkes om huset hvor MASken bor.

RL ønsker at støtte en bevarelse af huset og aktiviteter omkring Gråbjergvej 6, Lille Sene hvor MASen er. Og evt. andre aktiviteter på samme adresse.

 

Plantedag: Det bliver til EFTERÅRET den 24. oktober

 

Borgerinddragelse:

Gunnar kontakter institutioner vedr. et møde med div. institutioner i Ryslinge.

Pkt. 6 evt.:

Bud på mødekalender for resten af året.

Torsdag. 2. maj kører flagholdene? planlægning af grundlovsfest.

Torsdag.  8. august planlægning af Ryslingedagen 8. september.

Onsdag 2. oktober planlægning af plantedag.

Torsdag. 24. oktober plantedag/bestyrelsesmøde

Lørdag. 30. november opsætning af julelys, bestyrelsesmøde, julefrokost.

 

Referent: Erling Hyldig