2013 9. januar

  1. Orientering for ”Folkets Kilde” i dammen ved Ryslinge Høj- og Efterskole.
Torben Vind Rasmussen og Søren West deltog i punktet. Der foreligger et forslag til projektet. Prisrammen er foreløbig sat til ca. kr. 275.000 incl. installation   (fundament, vand- og lystilslutning). Der søges fondsmidler til finansieringen.
  1. Nedtagning af julebelysning
Lysene nedtages den 19. januar af Gunnar, Karl, Erling og Steffen.
  1. Hjertestartere
Efter afslag fra Trygfonden foreslås, at der i samarbejde med byens erhvervsdrivende (Dagli’Brugsen, Spar-købmanden og Bentes Bageri) arbejdes videre med projektet. De pågældende inviteres til næste bestyrelsesmøde.
  1. Den aktive borger
Der henvises til projekt i Fynsland
  1. Punkter til udviklingsplanen
Der foreligger indtil videre følgende forslag:

Motionsplads ved dammen

Hjertestarter-problematiken

Anvendelse af Sparekassens bygning på Hestehavevej

Den aktive borger

  1. Årsmødet 2013
Årsmødet afholdes den 21. marts 2013 kl. 19.00. Nærmere følger senere.
  1. Evt.
Næste møde onsdag den 5.3.2013 kl. 17.00 til 19.00