2013 Formandens beretning

estyrelsen for året 2012, blev ved den ekstraordinære generalforsamling:

Hanne Nissen.

Erling Hyldig

Søren Haller

Steffen Høgild, kasserer

Jens Uhd Jepsen, sekretær

Karl Top, næstformand

Gunnar Landtved, formand.

 

Suppleanter: Ulla Christensen og Axel Jensen

Revisorer: Peder Jacobsen og Birgit Maegård.

 

Ryslinge lokalråd blev ikke helt etableret ved sidste års årsmøde, og der måtte en ekstraordinær generalforsamling til, som blev afholdt den 21 april 2012, hvor Hanne og Erling blev valgt.

Samme dag kunne vi afslører Årets Rysling, som jo alle ved blev Ingolf Søgård Andersen, der som direktør for den Faberske Fond, har været med til at sætte rigtig mange ting i gang her i Ryslinge.

 

Den samme dag holdt vi efterplantedag, idet der trængte til at få skiftet nogle træer på krogrunden, som var gået ud.   I år har Karl sørget for at vande de nye træer, så der ikke skal efterplantes der.

Men vi kunne godt lave en plantedag igen, hvor vi lægger nogle løg i plænen rundt om i anlægget, således der kunne komme et farverigt forårsindtryk, ved blomstringen.

 

Den 5 juni fejrede vi flisenedlæggelse og dermed Ingolf Søgård Andersen, ved en grundlovsfest på Ryslinge Høj og Efterskole.

Efter spisningen holdt Torben Vind Rasmussen en flot grundlovstale.

Lokalrådet vil gerne benytte lejligheden til at takke for den opbakning vi får både til sådan nogle arrangementer, men også til den daglige mødeafholdelse.

 

Der er desværre faldet endnu nogle plader af fliserne, så vi må i gang igen med reparationsholdet,

Således at vi får det hele etableret på plads.

 

Lokalrådet vil gerne takke sidste års 6 klasses forældre for at stå for flagaleen til konfirmationerne, det er en glædens dag for de unge mennesker, og det giver god mening at man yder inden man nyder, når dem der satte op sidste år, holder konfirmation i år, kan glædes ved flagene.

 

1.septmber blev idrætsfestivalen afviklet, med stor succes. Vi havde det fineste vejr til afviklingen af aktiviteterne ved hallen.

Her deltog mange foreninger med aktiviteter på tværs af deres område til stor morskab for deltagerne.

Sponsorerne var også i det gavmilde hjørne, det gav også en god stemning på pladsen, da der var gode vindermuligheder.

Lokalrådet glæder sig over at det er lykkedes at få en fælles dag foreningerne imellem, i vores lokalområde, som vi hygger os sammen, og har alligevel nogle sportslige aktiviteter.

 

Komiteen for Ryslingedagen som den er kommet til at hedde, vil gerne at endnu flere foreninger kommer med, så vi får et bedre kenskab til hinanden, og dermed måske lave nogle fællesaktiviteter sammen.   Så der er stadig plads til nogle flere.

 

En af de store udfordringer for lokalområderne er kreditværdigheden, hvordan får vi finansieret ved ejerskifte.

Dette har vi arbejde i, i Fynsland. Når jeg nævner der her, så er det fordi det tog Ryslinge Højskole op, og inviterede vores landdistriktsminister Carsten Hansen og Bent Falbert tidligere chef på Ekstrabladet, til en diskussion. Der kom ikke noget konkret ud af det, men gode hensigter, fik jeg fortalt, jeg deltog ikke i mødet, da det var på et tidspunkt, hvor mange af os var på arbejde.

 

Kære folkens, vi står for en udfordring vi ikke kender enden på, men som vi må stå sammen om, og blive ved med at arbejde på.

Søren Møller fra D.G.I. sagde sidste år på Fynslands årsmøde, at han forudså mange ville gå fallit med deres huse ude i lokalområderne, af to grunde. Det ene at man ikke har fået husene tilstrækkeligt vedligeholdt med energioptimering, og at de ikke kunne finansieres.

Dette vil vi da gøre noget ved, skulle vi ikke gøre Ryslinge til energilandsby, og dermed gå ind i en proces hvor vi får sat dette på dagsordenen, og i fællesskab arbejder med det, men det kræver noget arbejde. Her er kommunen parat til at gå aktivt ind i processen.

 

Så blev dammen ved Høj og Efterskolen renset op, det var den sidste del af byfornyelsesprojektet, det er bare blevet så flot, synes jeg.

Jeg mødte en borger her forleden, som har boet i Ryslinge i rigtig mange år, han sagde, ”Nu er jeg blevet stolt af at bo i Ryslinge, nu byfornyelsen er fuldendt”. Det siger bare alt for mig.

 

Der er en lille ting som vi gerne vil havde med her i Ryslinge, og det er infotavlerne som der ved Nazarethkirken, Ryslinge Høj og Efterskole,Kresten Kolds Hus og Krumstrup.

Her er vi i gang sammen med Faaborg Midtfyn kommune, Kulturarvstyrelsen, Øhavsmuseet og Odense Bys museer og få etableret noget fælles, således der er sammenhæng mellem infotavlerne rundt her på Fyn. Det gør så at arbejdsgangen bliver lidt længere, men det mener jeg er det, det værd.

 

Kommuneplanen har været i høring, og lokalrådet valgte ikke at kommenterer den, idet vi

Ikke synes der skete så store ændringer, der kunne berettige en indsigelse.

Det er vejreservationen bag om den nordlige del af byen, der er taget ud. Nu har vi fået byfornyelsen med dens fartdæmpende tiltag, så det giver nok ikke til en vej også.

Udtagningen gavner også lodsejerne, idet deres tinglyste betingelser, tages væk.

Så har man taget en del af jorden bag Ryslinge Erhvervspark ud som erhvervsjord, og lagt det til mulig byggegrunde. Og da vi har byggegrunde nok som ikke er solgte, må vi arbejde med dem først.

 

Den 28 september var der frivillig fredag i anlægget, hvor lokalrådet også var med. Det var en hyggelig dag, som jeg mener vi skal fortsætte med på en eller anden måde.

Tidspunktet 16 til 17 en fredag eftermiddag kan være svær at nå, hvis arbejdet skal passes.

Men ellers er det for mig at se, en dag der giver sammenhold på tværs af foreningerne.

Det er faktisk en af Lokalrådets punkter i udviklingsplanen.

 

Julelysene kom op igen i år, og også oppe ved torvet, det er en ting der er med til at gøre byen hyggelig op til jul.

Lokalrådet vil gerne takke for bidragene der er kommet ind til bl. a. at holde julelysene ved lige.

 

Herfra skal der lyde et stor tak til Poul Hadberg og Per Hanfgarn for deres arbejde med lysavisen, det er et fantastisk ide i har fået, og ligeledes tak til Købmanden, brugsen og bageren for at være med i projektet.

Jeg er sikker på at Lysavisen bliver med til at give en mere synlighed af, hvad der foregår de forskellige steder i vores foreninger.

 

Sidste årsmøde blev der nedsat nogle arbejdsgrupper, til at lave ting i vores lokalområde.

Der blev to ting der er gang i,, det er idrætsfestivalen som blev skudt i gang sidste år, som før omtalt

Vidensbussen arbejdes der også fortsat med, og hvis I vil se mere om det projekt, kan I se det på Fynslands hjemmeside, som nok er et besøg værd.

 

Hvad skal fremtiden byde på ?:

 

Til tilflytterportalen kunne det være rigtig spændende hvis vi her fra Ryslinge fik lavet en lille film og lagt ind, det kunne være der var nogle her i aften der havde lyst til at arbejde videre med det.

 

Det kunne være spændende at foreningerne lavede en dragedag eksempelvis i Skulpturparken ?

 

Det kunne være rigtig spændende med en motionsplads ved anlægget, lig dem langs naturstien der er langs på den gamle Faaborgbane.

 

Det kunne give en større sikkerhed for borgerne med en hjertestarter ved vore handlende, ,Brugs og Købmand,  Den ved hallen er ikke ret tilgængelig, selvom den har redet et menneskeliv.

Der arbejdes på sagen, og lokalrådet vil gerne havde bidrag til hjertestartere de to steder, det kan gøres ved indsamlingsbøsserne henholdsvis ved købmand og brugsen. Det skal også nævnes at brugs og købmand, giver et bidrag til hjertestarterne, dette takker vi meget for.

Lokalrådet vil onsdag inden påske og påskelørdag være ved brugsen og købmanden med indsamlingsbøsserne, for at fortælle folk om den gode sags tjeneste, og ikke mindst det kursus der følger med, for det er faktisk mindst lige så vigtigt med 1.hjælp til hjertestarteren,eller redningsfolkene er nået frem.

 

Det kunne være dejligt med en vandkunst i dammen ved Høj og Efterskolen, der arbejdes med det,  Lokalrådet og Høj og Efterskolen er i gang med at søge kommune og fonde om midler til det.

 

Hvad skal der være i Faaborg sparrekasses bygninger ?.

 

Lad os få en fordomsfri drøftelse af hvad det kan blive til, det er kun at se muligheder og ikke begrænsninger.

 

Skal Ryslinge være en energilandsby, det har vi hørt lidt om i aften?

 

Aktiv borger, er en betegnelse, borgerinddragelse en anden, begge dele dækker over det samme, nemlig dette, at vores kommune står over for en ”velfærdkløft”, som skal løses af os som borgere.

Jamen vil I sige, det er kommunens op gave at yde den kommunale service på forskellige niveauer i fagudvalgene, altså børnepasning, de gamle, jobskabelse, grønne områder, m. m.

Ja det er sådan det har været.

VI står her på tærskelsen til en ny tids udfordringer, at det kommunale budget ikke kan dækkede det niveau vi hidtil har haft.

Det er ikke os der skal tage os af vel???.

Vi har vores politikere til det, og nu er det valg til efteråret, så ser alting langt lysere ud????. Tror i på det ??.

I Danmark er det sted i Europa, hvor det frivillige arbejde er mindst, det er rigtigt.

 

Vil vi i Ryslinge være med til at sætte dagsordenen til et lokalområde vil udfordre fremtiden og være med til at sætte dagsordenen sammen med politikerne. Så er muligheden her nu.

Der er mange udfordringer i dette, det er jeg med på, men vi kunne få Ryslinge til at være trendsættere nu.

Vil I sammen med lokalrådet sætte en dagsorden for at der var en pulje af frivillige der ville være med til at øge åbningstiden i daginstitutionerne, for at være tillokkende for nye borgere, til vores område

 

Er der nogle der vil købe ind for ældre handikappede som ikke kan det selv, eller har brug for hjælp til en tur til nærliggende by for at købe ind, eller besøge slægtninge.

Vil vi havde  pyntet op på de grønne områder bl.a. ved hallen, ved krogrunden, langs anlæggene o.s.v.

Der er mange muligheder, og der kan også skabes mange begrænsninger.

 

Der er fagforeningerne, forsikringer, børneattester, områderne bliver forskellige fra hinanden, her i kommunen?

 

Jeg har ikke løsninger, men vil gerne være med til at diskutere muligheder for en ny tids udfordringer, mens der endnu er muligheder for at være med i tilrettelæggelsen, for mig at se kan næste trin være tvang, eller også kan vores område blive bagud, et udkantsområde.

 

Lokalrådet holder et møde med daginstitutionerne og skolerne, for at få en debat i gang.

Vi hører også gerne din mening.

 

Tak til bestyrelsen for et år med en masse udfordringer, som jeg synes vi har haft det godt med at drøfte.