2014 20. august

Onsdag den 20. august 2014 kl. 19.00, hos Hanne Nissen.

Pkt. 1. godkendelse af dagsorden.

Pkt. 2. godkendelse af referater.

Vi skal huske at få referaterne lagt på lokalrådets hjemmeside.

Pkt. 3. Ryslingedagen 7. september.

Per har rundsendt materiale om Ryslinge dagen til LR.

Gunnar, Hanne, Marie og Jørgen sørger for at opsætte flagalleen  den 7. sep. kl. 8.

Pkt. 4. Flagvognene og næste års opsætning?

Opsætning 3 gange årlig til konfirmationerne i Ryslinge.

Den fysiske placering af flagvognene hos Flemming (Faber).

En nøgle til lokalrådet, som har ansvaret for nøglen og for at der  kan blive låst op til de personer der skal opsætte flagstænger.

Lokalrådsmedlemmerne er ansvarlige for at instruere om kørsel med flagvognene og opsætning.

Gunnar taler med Flemming.

Pkt. 5. Udviklingsplan — Et udvalg arbejder på et udspil —

Pkt. 6. Energimesse sammen med Svanninge lokalråd

Steffen og Gunnar kontakter Susanne med henblik på at lave et  oplæg til noget på energioptimerings området.

Energimesse eller lignende.

Pkt. 7. Folkemødet 25. september.

Ny dato for Folkemødet bliver torsdag den. 9. oktober på Fabers.

Gunner taler med Torben om han være mødeleder af folkemødet.

Pkt. 8. Nyt fra Fynsland.

Gunnar orienterede om arbejdet i fynsland.

Pkt. 9. evt.

Næste møde. Den 25 september.

– Gunner orienterede om Folkets kilde. Kommunen vil  måske stå for at etablere fundamentet til Folkets kilde.

– Grundlovsdag/Årets Rysling. Er på en fredag i 2015

Forslag som vi tager op senere. Årets Rysling på grundlovsdag i 2015  foreslås afholdt med start kl. 13.00 med efterfølgende  grundlovsmøde men uden spisning.

– Per har været til møde i gruppen Åben Hal og orienterede om de gode initiativer, der er kommet ud af det. Der er taget initiativ til  følgende tre ting

• Ryslinge løbeklub

• Idræt på tværs

• Motionsrum