2014 21. oktober

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden

Ok

Pkt. 2 Evaluering af folkemødet 9. oktober.

Tilfredshed med mødet, med fremmødet, servering og lokalet. Mange positive tilkendegivelser fra mødedeltagere om foredraget fra Vestervig.

Fonden: Hvis vi skal lave noget lignende i Ryslinge, skal vi have styr på regler og aftaler med advokater.

Vi forstår ikke helt regningen fra Hallen. Per tager en snak med Stig.

Pkt. 3 Flagallen.

Der er indkøbt 10 flag. Flemming undersøger markedet for cementrør.

Der er opsat nye lamper på Hestehavevej. Gunnar checker hos Lars, om de kan kombineres med vores julehjerter.

Udlejning af lokalrådets flag. Sættes på hjemmesiden, sendes til Poul til Lysavisen.

Pkt. 4 Evalueringsmødet vedr. Ryslingedagen.

Hanne, Per deltager.

Pkt. 5 Politikermødet 27 oktober, skal der serveres noget?

Formøde i Skulpturparken kl. 15.30, hvor der plantes to træer af Anne Møllegaard.

Gunnar sørger for kaffe. Hanne sørger for småkager. Husk mødet på Friskolen om aftenen.

Udviklingsplanen færdiggøres og uddeles på mødet.

Pkt. 6 Arbejdsgrupperne, skal der sendes noget til dem, referat, plan for fremtiden?

Folkemøderne lægges i fremtiden sammen med Lokalrådets årsmøde.

Per og Karl forsøger at få et overblik over grupper, medlemmer og kontaktoplysninger til tovholderne.

Pkt. 7 Juleudsmykning den 15 november.

Vi satser på at kunne samle en flok til opsætning af julelys.

Julefrokost d. 6/12 kl. 18.00 hos Karl

Karl bestiller mad.

Pkt. 8 Nyt fra Fynsland

Måske kunne vi samles i Knudepunktet efter mødet d. 27, for at vurdere muligheden for et fælles høringssvar.

Pkt. 9. Uddeling af indsamlingsbrev med støttebeløb.

Vi opretter mulighed for mobilpay og vedlægger ikke girokort. Vi udsender udviklingsplaner sammen med indsamlingen. Uddeles i starten af december. Indsamlingsbrevet klargøres af Steffen og Karl.

Evt.

Byskiltet trænger til renovering. Vi kontakter Faberfonden og hører om mulighed for støtte.

Referent

Karl