2014 Formandens beretning

Årsmøde 2014 for Ryslinge lokalråd.

Torsdag den 27 marts på Ryslinge Høj og Efterskole.

Bestyrelsen konstituerede sig, efter sidste årsmøde med følgende:

Referent Erling Hyldig, Kasserer Steffen Høgild, Webmaster Per Hanfgarn, Næstformand Karl Top, formand Gunnar Landtved, samt bestyrelsesmedlemmer Hanne Nissen og Søren Haller.

Efterfølgende har Karl Top overtaget webmasterfunktionen efter Per.

————————————————-

Et af årets store opgaver, var at få hjertestarterne indkøbt og sat op, og til det hørte flere møder med Thomas fra Købmanden og Søren fra Brugsen, både for at hører om finansiering og opsætning.

Som alle kan se i dag er målet nået, en hjertestarter ved hver af de to indkøbssteder, kasserne er ikke ens, men hjertestarterne er de samme.

Lokalrådet har bestilt skilte til at sætte op ved hjertestarterne, således at ikke herboende har en mulighed for hurtig at orienterer sig om dem.

Herfra skal lyde en stor tak til Den Faberske Fond, Jørn Christoffersen for en stor økonomisk støtte til indkøbet. Den lokale indsamling var også et godt skridt på vejen, nemlig 1/3 af beløbet. Ligeledes tak til Thomas fra købmanden, Søren fra Brugsen for at vi måtte få dem så centralt placeret.

Men uden Jørgens og Pers hjælp var hjertestarterne ikke blevet sat op, det er bare flot gået af jer begge.
Et sidste ønske fra lokalrådet er: at de aldrig kommer i brug, men de giver tryghed.

Lokalrådet vil også gerne påskønne forældre til 6 klasserne på vores 2 skoler, for igen i år at være flag opsættere ved konfirmationsdagene her i byen. Som forældre yder man ved opsætningen, og nyder ved konfirmationen året efter. Det er en tradition som vi sætter stor pris på.

Hvad siger I til Lysavisen?: det er flot stykke arbejde af Per Hanfgarn og Poul H. Nielsen. Lysavisen sidder i dag hos Daglig Brugsen, Super Spar, Bentes Bageri, Midtfyns Pizza, Ryslinge forsamlingshus, på de 2 skoler, samt i hallen.

Den aktive borger, blev præsenteret sidste år ved årsmødet, og en arbejdsgruppe arbejdede videre med emnet hen over sommeren, og da F.M.K. nedstemte det på kommunalbestyrelsesmødet, blev gruppen enige om at lade det glide ind i aktiv gruppen for Folkemødet, på Faber.

 

Klima og energi i er stadig højaktuel, men måske ikke så sexet et emne, at borgere kommer langsvejs fra, for at deltage.
Lokalrådet holdt et møde med Rudi Kragh Rusfort som arbejder med det i Svendborg kommune. Dette med udgangspunkt i et privat projekt støttet formentlig af energiministeriet til at lave en kontrakt med borgere om energirenovering.
lokalrådet snakkede også med F.M.K.s egen energikontor og deres samarbejde med Grøn Erhvervsvækst, og enden på det blev at vi holdt en energidag med de to sidst nævnte og Årslev Tømmer forretning, der havde lavet et energitjek hos Jens Udh Jepsen, som så blev præsenteret med mulige løsningsforslag.
konklusionen må være:
at der er penge at hente hos alle hus og gårdejere med bygninger der er mere end 10 år gamle.
Emnet vil blive taget op igen, da der er store udfordringer på bygningsmassen i vore lokalområder.

Lokalrådet havde en plantedag 24 oktober, hvor kommunen havde givet os 500 løg, som blev lagt af en halv snes borgere i anlægget og ved vores byporte, jeg håber I har bemærket, at de titter frem nu. Jeg har fået håndslag fra kommunen at græs slåmaskinen ikke kommer hen over dem før løgene er afblomstret.

Årets Rysling: blev Tove Rasmussen fra billedskolen, et velfortjent skulderklap til en person der har gjort så meget for kreativiteten, både for børn og voksne i Fløjte Emils hus. Tillykke med det.

Kommunen havde valg til kommunalbestyrelsen, og lokalrådene havde en valgaften på Ryslinge Høj og Efterskole, hvor der var fokus på landdistrikterne og lokalrådenes arbejde, der blev lovet meget den aften.
Vi er optimistiske med hensyn til det nye lokalsamfunds og planudvalg der blev nedsat, og fra Fynslands side har vi lagt op til flere forslag til ny mødestruktur ind, således lokalrådene vil blive hørt fra dag et. Vi glæder os til at komme i arbejdstøjet sammen med udvalget der jo repræsenterer 70% af borgerne i vores kommune.

Vi prøver noget nyt i år: Nemlig at bede om penge, ved at man kan sende dem ind på vores kontonr. til Lokalrådet. I er blevet bekendt med det, ved de sedler der er delt ud i postkasserne.
Vi er taknemlige for alle bidrag, store som små, men må også konstaterer at det koster ,at holde vores forskellige aktiviteter kørende, hjertestarter skal vedligeholdes, flag alle, julelys, årets Rysling, Ryslingedagen, m.m.
Det sidste vi har kostet, som alle her sikkert har set, er en ny mast til vores skilteskulptur på Hestehavevej, lokalrådet var heldige at få en ny rød ko, idet der er en person ude i byen, der synes at den gamle røde ko til hørte ham/hende.

 

Aktiv gruppen var en flok borgere der satte sig sammen før sommerferien for at prøve at sætte nogle ting i gang i forhold til kommunens budget, og ud af det kom Folkemødet på Fabers fabrikker, et møde der blev en kæmpe succes på baggrund af dig, nemlig at du deltog, og hvis du ikke nåede det så er der gode muligheder for at komme med fra i aften.
Vi har hørt fra grupperne, det er fantastisk at I er nået så langt, og lokalrådet er jer dybt taknemlige for arbejdet der er gjort.

Dette er med til at sikre mange aktiviteter i vores by, og få dem gjort synlige.

En stor tak til Aktiv gruppen for det initiativ og medvirken til at få Folkemødet afviklet, jeg nævner ikke navne, men ingen nævnt ingen glemt.

Fremtiden vil byde på mange udfordringer, men nogle her kort beskrevet:

Lokalrådets faste arbejde . Julelysene, oprensning af flaghuller.holde arealerne ved Bentes bageri og efter cigarhuset. Årets Rysling, Ryslingedagen.

Være koordinerende ved arbejdsgrupperne, der er nedsat.

Lokalrådet vil arbejde med en ny udviklingsplan, gerne i samarbejde med hallen.

Udendørs motionsareal, enten ved hallen eller ved Høj og Efterskolen.

Samarbejde med andre lokalråd i Knudepunktet, om aktiv medborgerskab og ”Skrumpelev”.

Skrumpelev” er vigtigt at vi tager alvorligt, idet der er allerede på nuværende mange ældre der er ved at komme i klemme, ved at de ikke kan få deres hus solgt, og hvis der er en køber, kan de ikke få deres gæld indfriet, altså en tvangsaktion kan blive resultatet.

Tak til bestyrelsen for et år med mange skibe i søen, men en dejlig ånd præger vores møder og virke, så tak for det og for året der er gået.