Kvoteflygtning

Den sidste tid er der flere som har spurgt hvad kvoteflygtninge egentlig dækker over – her er hvad frivillignet skriver om det:

FN-flygtninge

FN-flygtninge kommer direkte fra flygtningelejre
Langt størstedelen af de flygtningefamilier, som indgår i Dansk Flygtningehjælps netværksfamilieordning tilhører den kategori af flygtninge, som kaldes FN-flygtninge. FN-flygtninge bliver i modsætning til spontane flygtninge udvalgt i flygtningelejre ude i verden og ankommer altså direkte fra denne lejr til deres nye bopæl i Danmark.

Kender meget lidt til Danmark
FN-flygtninge har altså ikke opholdt sig i et asylcenter, hvor de langsomt har kunnet vænne sig til danske forhold og hente hjælp og støtte fra personale eller andre flygtninge. De har gennemgået en uges kursus om danske samfundsforhold og lært at sige enkelte sætninger på dansk før deres afrejse fra opholdslandet, men i praksis ved de intet om, hvad Danmark er.

Føler sig særligt udvalgt
De er ofte meget motiverede og taknemmelige for at få chancen for en tilværelse med en fremtid for dem selv og deres børn. De har ikke på forhånd et negativt billede af Danmark og danske myndigheder, som måske kan opstå for andre, hvis man har tilbragt meget lang tid i et dansk asylcenter og set andre få afslag på opholdstilladelse. De fleste af dem føler, at de er blevet særligt udvalgt og inviteret på baggrund af deres interview i opholdslandet, hvor de har bevist at de opfylder de krav, Danmark stiller til dem.

De frivillige er helt nødvendige
De seneste år er FN-flygtningene kommet fra lande, hvor boligformer, levestandard og arbejdspladskultur ligger meget langt fra danske forhold, og hvor f.eks. de mest selvfølgelige indretninger i en dansk bolig kan være totalt ukendte. Både professionelle og frivillige oplever derfor, at FN-flygtninge er meget åbne og positive, men at de samtidig har behov for meget mere støtte end flygtninge, der har tilbragt lang tid i et asylcenter. Derfor er det vigtigt, at der, foruden de professionelle, også er et netværk af frivillige, der kan hjælpe med alt det nye.

Hjælp til selvhjælp
Samtidig er det meget vigtigt, at de frivillige husker, at den hjælp, de giver, altid skal være hjælp til selvhjælp. Flygtningene har brug for hjælp til at finde ud af,hvordan ting fungerer i Danmark, så de kan klare sig selv. De har ingen glæde af, at man gør tingene for dem, for så er de stadig lige så dårligt stillet, næste gang den samme situation opstår.