2010 12. april

Beslutningsprotokol

Referat af Bestyrelsesmøde

Dato: Mandag d. 12.04.2010, kl. 19.30

Sted: Ryslinge Valgmenigheds mødesal

Deltagere: Lokalrådet, Hanne fra Husholdningskredsen og Valgmenighedspræst Michael Nielsen

Afbud: Jens Uhd Jepsen

Mødeleder: Gunnar

Referent: Peter

Dagsorden: Åben Kommune arrangementet

Gunnar meddelte at der var tilslutning til arrangementet fra Husholdningskredsen, Tre Ege Skolen, MAS, Valgmenigheden og egne udvalg.

Valgmenigheden sponsorerer kaffe og lægger lokaler til. Husholdningskredsen sponsorerer kage.

Tre Ege skolen laver musikalsk underholdning før- og efter gåtur ad stien omkring Hestehaveskoven.

Sten og Erling opsætter flagallé. Peter laver skilte/pile

Opstilling fra kl. 12.15. Arrangementet afvikles mellem 13 og 16.

Gunnar udarbejder endeligt program. Peter udarbejder pressemeddelelse på baggrund heraf.

Lokalrådet traf endelig beslutning vedr. logo, efter modtagelse af redigerede forslag fra Henrik

Troels Hansen. Logo afsløres umiddelbart før sti-projektet offentliggør deres projekt med gåtur.

Mødet slut kl. 20.15