2011 11. januar

Referat af Bestyrelsesmøde                                                                                          Ref.nr. 050

 

Dato:            Tirsdag d. 11.01.2011, kl. 18.30

Sted:             Ryslinge Hallen

Deltagere:    Lokalrådet + Jens Peter Jacobsen

Afbud:         Peter og Jens Peter

Mødeleder:  Gunnar

Referent:      Steffen

Dagsorden:

1. Orientering om mødeformer mellem kommune og Lokalråd

2. Vinterberedskabet til snerydning

3. Kulturfestivalsorientering

4. Formandsvalg i Fynsland til årsmødet

5. Hvilke opgaver arbejder vi videre med, tillæg til udviklingsplanen

6. Aktiviteter for børn i sommer- og efterårsferien

7. Arrangementer i hallen, er det noget vi gør i?

8. Eventuelt.

9. Næste møde.

Ad. Dagsordens pkt. 1.  Orientering om mødeformer mellem kommune og Lokalråd

Gislev, Kværndrup og Ryslinge skal holde møde sammen. Lokalrådene har ingen kompetence. Høringssvar skal vi selv arrangere, men der er ikke lydhørhed for vores synspunkter.

Ad. Dagsordens pkt. 2.  Vinterberedskabet til snerydning

Ændringen til beredskabsplan for snerydning i kommunen er aflyst, da det ville være for dyrt først at rydde sne om morgenen og af hensynet til udrykningskørsel m. v.  Samtidig er oprettet en snefond. Der var foreslået at der ikke blev ryddet sne mellem kl. 20.00 og 04.00

Der er stor utilfredshed med rydningen af små veje og vænger. Den er ikke eksisterende.

Ad. Dagsordens pkt. 3.  Kulturfestivalsorientering

Søren West og William Rosenberg skal udstille på kulturfestivalen. Ellers var der intet nyt fra Kulturfestivalen.

Ad. Dagsordens pkt. 4.  Formandsvalg i Fynsland til årsmødet

Erik Sønderskov genopstiller ikke som formand. Gunnar opstiller ikke til posten. Lokalrådet foreslog Svend Ellegaard, som er formand for Brobyværk Lokalråd.

Ad. Dagsordens pkt. 5.  Hvilke opgaver arbejder vi videre med, tillæg til udviklingsplanen

Faber er flyttet fra bygningerne på Hestehavevej.

Vi har fortsat en udfordring omkring arbejdet med foreningerne. En mulighed var at Lokalrådet arrangerede ”Foreningernes dag ”. Kontakten til foreningerne via E-mail er ikke tilfredsstillende. Det blev vedtaget at vi køber en side i Boldklubbens blad, som læses af mange. Beslutningen effektueres ved Boldklubbens næste udsendelse. Her orienteres aktuelt om lokalrådet og ”Foreningernes dag”.

Uddelingen af girokort til juleindsamlingen, som er udført af Friskolen; er ikke tilfredsstillende. På Rødamsvej har næstformand og kasserer i Lokalrådet ikke fået nogen uddeling. I Lørup er uddelingen sket efter jul. I Fjellerup er uddelingen ligeledes sket efter jul, men her er kun uddelt girokort, hvilket har givet anledning til forbavselse hos borgerne. Til gengæld er der fra den centrale del af byen meldinger om 2 girokort i postkasserne. Lokalrådet vil gerne støtte skolerne gennem at lade dem lave uddelingerne, men opgaven skal tages seriøst, også af hensyn til vores eget renommé!

Gunnar udsender oplæg til årsberetning og efterlyser kommentarer.

Aktivitetsbroen: Der er forsat ikke nogen finansiering af de 2 mill. Kr. som Ryslinge selv skal bidrage med.  20. januar er der møde med LOA.

Årsmødet blev fastlagt til torsdag d. 17. marts. Der er 3 kandidater til Årets Rysling. Det blev aftalt at indbyde landdistriktskordinatoren Jens Peter Jacobsen som indlægsholder. Han har givet udtryk for at han har et stort katalog med ideer til Ryslinges fortsatte udvikling. Lokalrådet vil gerne se kataloget inden årsmødet.

Ad. Dagsordens pkt. 6.  Aktiviteter for børn i sommer- og efterårsferien

Intet noteret.

Ad. Dagsordens pkt. 7.  Arrangementer i hallen, er det noget vi gør i?

Intet noteret.

Ad. Dagsordens pkt. 8.  Eventuelt

Intet noteret.

Ad. Dagsordens pkt. 9. Næste møde

Torsdag d. 17. februar kl. 19.00 i Ryslingehallen.