2011 17. november

1. Evaluering af energimesse Energimessen må betragtes som en succes med ca. 200 besøgende. Udstillerne var tilfredse med de kontakter som fik med de besøgende. Også kommunens ansatte og politikere som deltog ved messen var godt tilfredse med arrangementet. Kommunen betaler for annonceringen og projekter løber rundt hvis alle udstillere betaler. Der er plads til forbedringer ved markedsføring og afvikling af messen. Ros-Mari har samlet kommentarer og synspunkter og udarbejder en evalueringsrapport som senere vil kunne ses på kommunens og Fynslands hjemmesider. Alle lokalrådene i FMK tilbydes at overtage konceptet. Hvis ingen har interesse vil vi muligvis selv gennemføre en messe med de samme lokalråd som i år.
2. Nyt fra Fynsland Der er udsendt en del materialer vedr. et markedsføringsprojekt for FMK. Lokalrådene skal i samarbejde med Jens Peter finde lokale værdier og målgrupper til markedsføringen. Der afholdes et fyraftensmøde som inspiration for arbejdet  på Rådhuset i Ringe d. 24.11.2011. Gunnar og Steffen deltager.
3. Julebelysning/flagallé Flagvognene skal flyttes da præstegårdsforpagtergården er solgt og køberne skal bruge alle bygningerne. Højstrup kunne være en mulighed med sin centrale beliggenhed. Erling har ikke kunnet finde egnet julebelysning til byportene, hvor der ikke er strøm. Projektet må vente. Kommunen anmodes endnu en gang om at etablere strøm. Ved bageren er strøm, men intet hul til træet. Erling og Grønbæk arbejder med sagen. Julebelysningen bliver som vanligt. Der købes nye lyskæder til 8 træer ved Nazarethkirken.  Julebelysningen her opsættes 26/11 kl. 10. Udsendelse af girokort til indsamling af midler til julebelysningen udsættes til marts 2012. Dette skyldes at Skulpturparken netop har uddelt girokort.
4. Samarbejde mellem foreningerne Søren gennemgik en model om samarbejde som har været brugt af Erhvervsrådet i Svendborg. Man havde lavet en gennemgang af andre kommuners tiltag på erhvervsområdet og de bedste – og mest sammenlignelige kommuners resultater blev brugt. Lokalrådet arbejder fortsat med at etablere samarbejde med foreninger. Der skal findes repræsentanter, ildsjæle, fra foreningerne som kan indgå i møder og som skal finde guleroden for et øget samarbejde. Måske skal vi bruge eksterne kræfter. Tidligere har Marianne Grønbæk deltaget i møderækker vedr. ” Drømmen om Ryslinge”- Karl har hendes materiale, som han rundsender.  Samarbejdsmodelen kan bruges som et tema på årsmødet 2012.
5. Eventuelt Gunnar orienterede om arbejdet med Ryslingehallernes fremtid. Hallerne har store økonomiske problemer.
6. Næste møde 24. januar 2012