2012 19. januar

1. Årsmøde, hvor, hvordan og hvilke emner? Samarbejde mellem foreninger? Det blev foreslået at spørge Højskolen om vi kan holde årsmødet i Panelstuen. Efterskoleforstander Torben Vind og højskoleforstander Tyge Mortensen foreslås som indlægsholdere. Gunnar tager kontakten.

Gunnar spørger Erling om han vil aflægge beretningen.

Steffen spørger Sparekassen om de vil sponsorere annoncen, som skal i Midtfynsposten 3 uger før mødet. D. v. s. 28/2. Steffen laver en lille annonce med henvisning til hjemmesiden. Der laves opfølgende presseomtale.

Skal vi lave spisning før mødet med brugerbetaling, men uden tilmelding (Lokalrådet garanterer for et antal spisene)?

Tidspunkt: Torsdag d. 22. marts kl. 19.30

2. Årets Rysling. Hvem tager sig af det? Sten har det mest opdaterede foreningsarkiv.

I stedet for at spørge foreningerne bedes årsmødets deltagere komme med forslag og indstillinger til årets Rysling.

Lokalrådet forbeholder sig ret til udvælgelse, eller om vi skal springe et år over.

3. Hjertestarter? Oplæg udsendt. En hjertestarter er en stor investering. Hvis borgerne vil betale årligt abonnement er det en mulighed. Et centralt sted er Brugsen.

Hjertestarter tages op på årsmød

4. Markedsføringsprojekt i Fynslands regi. Vi tager udgangspunk ti Ferritslevs oplæg og kommenterer/redigerer over mailen.

Vi går med i det foreslåede filmprojekt med Faaborg Gymnasium.

 

5. Nedtagning af julebelysning. Skal vi lave en plan for hvor meget til jul.

 

Julebelysning ved Nazarethkirken nedtages lørdag d. 21/1 kl.10.

Der arbejdedes på fremtidig julebelysning i de nye træer på pladsen ved bageren og selvfølgelig stadigt ved byportene.

 

6. Flagvogne og andet godt fra præstegårdsforpagtergården. Flagvogne m. v. flyttes til Gunnar lørdag d.21/1.
7. Evt.  Fremtidige arrangementer kunne være: ”Foreningernes dag”, ”Åben Kommune”, Lokalhistorisk vandring med Runa Fjeldstad. Rundvisning i mosen ved Karl.

Næste møde                                                Torsdag d. 8.marts                  kl. 19.00