2012 Formandens beretning

Lokalrådet i Ryslinge 2011.

Først vil jeg benytte lejligheden til at byde velkommen til årsmødet 2012.

Sidste år blev bestyrelsen sammensat af:

Sten Aabjerg Larsen, Erling Clausen, Peter Larsson, Steffen Høgild,  Ulla Christensen, Gunnar Landtved og  Jens Jørgen Uhd Jepsen.

 

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således:

Formand  Sten Aabjerg Larsen

Nøæstformand Erling Clausen

Sekretær Peter Larsson

Kasserer Steffen Høgild

 

Siden sidst har det været en smule turbulent at være bestyrelse i lokalrådet. Af  personlige grunde stoppede Peter Larsson (og undertegnede overtog hvervet som sekretær) og af arbejdsmæssige grunde stoppede Sten Aabjerg Larsen, således at begge suppleanterne har måttet indkaldes.

 

Det  har dog ikke været muligt at få valgt en ny formand efter Sten Aabjerg, således at bestyrelsens formandskab er blevet varetaget af næstformand Erling Clausen.

 

Det er derfor forsamlingens opgave i dag at vælge 5 medlemmer til bestyrelsen, idet suppleanterne kun vælges for 1 år ad gangen. Jeg håber, at der er nye emner blandt de fremmødte, som kunne tænke sig at deltage i arbejdet i det næste år.

 

Og under hensyntagen bestyrelsens situation vil beretningen i år blive af mere sporadisk karakter.

 

Som I nok vil vide blev Runa og Peder Fjeldstad valgt som årets Rysling 2010. Dette blev fulgt op med en lille festlighed omkring flisenedlæggelsen og efterfølgende grundlovsfest på Høj- og Efterskolen.

 

Og som det fremgår af præmisserne for Årets Rysling kan der indsendes forslag for 2012 til lokalrådet her i aften.

 

I oktober 2011 blev der afholdt Klimastafetten på Erhvervscenter i Ryslinge med en rimelig succes. Der kunne bl.a. fås oplysning om energirenovering, varmeanlæg, styring af indeklima og energitjek.

 

Flagvognene er blevet flyttet til Lørupvej 7 hos Gunnar Landtved, idet den hidtidige opbevaring i Højskolevej 4 ikke længere er mulig pga. kirkens salg af ejendommen. Og så er der aftalt flaghold til konfirmationerne – nemlig forældrene til børnene i 6. klasse (både sogneskolen og friskolen).

 

Vedr. juleudsmykningen er det planen, at det nye torv ved bageren skal inddrages i 2012 i lighed med udsmykningen ved Nazaret-kirken.

 

Ryslinge Kulturfestivalen, som har været afviklet de seneste 4 år, er desværre måtte lukkes, idet der på grund af manglende lokal tilslutning og et ikke for godt vejr (som vi jo ikke lokalt har megen indflydelse på) ikke har kunnet afvikles med overskud i de seneste 2 år. I 2010 med et underskud på kr. 16.640,  som dog blev finansieret af underskudsgarantien fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Regnskabet for 2011udløste også den fulde underskudsgaranti på kr.25.000 og endte alligevel med et underskud på kr. 21.299,

 

Og så har vi et lilleprojekt vedr. reparation/nedrivning  af Alma ved Vesterled. Og for dem som ikke ved hvem Alma er, så er det den statelige ”dame” som står foran Vesterled og blev beskadiget nytårsaften. Figuren er oprindeligt opsat af Ryslinge Kommune, men Faaborg- Midtfyn har ikke vist interesse for at overtage ansvaret og boligforeningen, som ejer Vesterled har ikke medtaget ”kunstværket” rent forsikringsmæssigt.  Lokalrådet har påtaget sig at finde en løsning på dette dilemma. Probklemet er efter denne beretnings udfærdigelse blevet løst, idet Alma er blevet solgt og der vil blive opstillet et nyt kunstværk  i et samarbejde mellem billedhugger Søren West og  Den Faberske Fond.

 

Og som det kan ses lige her udenfor er der fuld gang i. byfornyelsen i Ryslinge. Torvet omkring bageren er færdigt og et par af  de huse langs hovedgaden, som ikke gav det pæneste indtryk af byen, er nu ikke mere.

Nu er næste etape vedr. byparken omkring branddammen og det grønne område ved højskolen herunder omlægning af Højskolevej sat i gang. Det bliver rigtig spændende at se det færdige resultat.