2013 18. juni

Bestyrelsesmøde i Ryslinge lokalråd.

Tirsdag den 18. juni kl. 19.00

På Lavvang. Lørupvej 7 5750 Ringe.

Pkt. 1. Spørgeskema til klimaundersøgelser, og Rudis indlæg.

Rudi præsenterede sig kort og sin baggrund i projektet de har I ”5762 Svendborg”.

Præsentationsrunde og en snak om hvilke synlige aktiviteter RL kan favne.

Hvordan kan flere borgere involveres i Ryslinge lokalområdet med aktiviteter der kan styrke et landsbysamfund som Ryslinge?

Energiforsyning i et landsbysamfund?

Rudi:            5762 Svendborg programmet er et hjælpeprogram til borgerne, se bilag.

Rudi:             Ansøgningsfrist 6. september…

Spørgeskemaet hvad gør vi?? September  og oktober er et godt tidspunkt at inddrage borgeren med et spørgeskema om hvad der kan betale sig at investerer i energiforbedrende foranstaltninger for den enkelte.

Et borgermøde om at tjene på at renoverer dit hus. Hvad er vores vision om projektet?

Borgermøde skal være i oktober. 2 huse vises som eksempler? Søren og Jenses huse.

Vi bør lave et nyt spørgeskema til at bruge i Ryslinge, Steffen og Karl udarbejder forslag til et nyt skema der kan bruges i Ryslinge.

Rudi sender inspirationsmateriale til Gunnar som videresender det til RL.

Gunnar er kontaktperson til Rudi.

 

 

 

 

Pkt.  2.  Opdatering på hjertestarterne.

Der er d.d. ca. Indsamlet 12.000 kr.  I to omgange. Steffen vil lave en ansøgning til Velux fonden. Vi vil lave en ny indsamling torsdag den 15. august ved Brugsen og Købmanden Per og Gunnar kan foreløbig, der må gerne være flere…..

Pkt.  3. Hjemmesiden

Vi hjælper hinanden med at få div. materiale fremsendt til at Per til hjemmesiden på mail. Formanden sender ok til Per om at referatet lægges på hjemmeside.

Pkt.  4.  Aktivgruppen, Erik Rahn. Drøftet….

Pkt.  5.  Udpegning af nedrivnings huse og eller renoverings tiltrængte huse.

Det blev drøftet.

Pkt.  6.  Ryslingedagen. Per deltog i mødet og orienterede derom. Næste møde om Ryslingedagen i august dato??

Pkt.  7.  Evaluering af grundlovsdagen.  Vi vil holde en lignende dag til næste år, men finde en måde hvor lokalrådet ikke vil få så stor en udgift som i 2013. Lokalrådet kan evt. indkøbe plakatholdere i stedet for at bruge pengene på annoncering. Og lysavisen kører banner reklame for dagen.

Per arbejder med lysavisen

Pkt.  8. evt.

Næste møde i lokalrådet den 8. august hos Hanne kl. 19

Reparation af fliser vedr. Årets Ryslinge drøftedes overslag laves for reparation, Per snakker med Grønbæ