2013 5. marts

  1. Møde med Bente, Søren og Thomas omkring hjertestartere. Endvidere orientering om Lysavisen
Bente deltog ikke.Dagligvareforretningerne er positive også med hensyn til at være deltagere i projektet i form af både indsamlingen og evt. manglende finansiering. Projektet holdes i lokalrådets regi.

Det blev vedtaget, at der foretages en indsamling ved Dagli’Brugsen og Spar-købmanden onsdag den 27. marts kl. 16.00 -18.00 (Erling og Steffen ved Dagli’Brugsen og Hanne og Karl ved Spar-købmanden) og lørdag den 30. marts kl. 10.00 – 12.00  (Hanne og Karl ved Dagli’Brugsen og Gunnar og Søren ved Spar-købmanden)

Karl skaffer materiale, Hanne undersøger tilbud på hjertestarter-kurser og Steffen skriver til dagspressen.

Umiddelbart efter sommerferien gentages mødet med dagligvareforretningerne.

Lysavisen forventes i luften sidst i marts og har p.t. rigtig god opbakning.

  1. Årsmødet 21. marts. Skal vi drøfte borgerinddragelse, som i Fynsland – Udviklingsplanen til drøftelse – beretningen er rundsendt til kommentering – valgene, da der er kommet suppleanter ind, skal rækkefølgen klarlægges
Årsmødet afholdes i Valhalla på Ryslinge Høj- og Efterskole den 21. marts kl. 19.00.

Dagsorden m.m. ses på hjemmesiden.

Emnerne bliver ”Den aktive borger” og Energitiltag set i relation til forventet genindførelse af håndværkerfradrag.

  1. Plantedag fastlægges
Oprydnings- og plantedag lægges til efteråret. Flaghullerne oprenses af Steffen
  1. Årets Rysling
Der reklameres lidt på hjemmesiden.
  1. Orientering om Folkets Kilde
Intet nyt i sagen
  1. Evt. planlægning af konstituerende møde
Mødet afholdes den 9. april kl. 19.00