2013 8. august

Pkt.  1.  Ryslingedagen 8. september, indsamling til lotteri.

Debat om hvad der kan give indtægter på Ryslingedagen.

Karl laver en flyer til omdeling til dem vi vil bede om sponser gaver.

Pkt.  2.  Klima / energi. Skal Jens hus gennem en medarbejder i Grøn vækst?

Gunnar arbejder videre med Susanne fra FM kommune med henblik på en aften i Ryslinge om Enegirenovering af eget hus – tjen penge.

Dato??

Karl bestiller 2 skilteholdere hvor udgiften deles mellem Ryslinge lokalråd og skulpturparken.

Pkt.  3.  Opdatering på hjertestarter.

Indsamlingsdag torsdag den 15. august ved Daglig Brugsen og Købmanden. Indsamlere?

Til næste møde: skal vi søge fonde til hjertestarter?

Pkt.  4.  Lysavisen / hjemmeside.

Til næste møde: drøftes næste gang.

Pkt.  5.  Valg til efteråret!!, evt. børne- ungdomsråd.

Punktet debatteret.

Pkt.  6.  Folkets kilde.

Pkt.  7.evt.

næste møde 2. okt. Hos Karl

referent: Erling          den 12, august