2014 8. maj

Bestyrelsesmøde i Ryslinge lokalråd.

Torsdag den 8 maj kl. 19.00 hos Flemming Skibsted.

Pkt. 1. Årets Rysling, annoncering tilmeldinger, fliser.

Vi ændrer tidspunktet for flisenedlæggelsen til kl. 17.00. Menuen ændres til noget andet end karbonader. Karl trykker 100 plakater om Årets Rysling og Grundlovsfesten til fællesspisningen d. 20/5. Plakaten lægges på hjemmesiden og Facebook. Skilt til byporten, (Gunnar)

Pkt. 2. Evaluering af gruppeaflæggelse/fællesspisning, er der grupper der skal understøttes?

Grupperne ser ud til at arbejde godt. Vi er klar, hvis der er behov.

Pkt. 3. Udviklingsplan for området totalt.

Der startes op til næste møde.

Pkt. 4. Velkomstfolder.

Flemming kommer med oplæg.

Pkt. 5. Ryslingedagen, arbejdsopgaver møde den 11 juni

Lokalrådet stiller op med amerikansk lotteri. Sponsorater koordineres med ryslingeløbet. Skilt til byporten laves af Per.

Pkt. 6. Møde med Lokalsamfunds og planudvalget i oktober.

Vi laver et oplæg til udviklingsplan, der kan drøftes til fællesspisningen i september. Arbejdsgrupperne, Ryslingedagen, pasning af ubebyggede grunde, skulpturparken, springvand, folkeaktier + flere?

Der skal i første omgang laves en oplistning af emner til oplægget. Karl laver oplæg til næste møde.

Pkt. 7. Nyt fra Fynsland.

Der indkaldes til møde om borgerinddragelse, lokalsamfundsvurdering,

Pkt. 8. evt.