2015 8. januar

Bestyrelsesmøde i Ryslinge lokalråd.
Torsdag den 8. januar 2015, på Lørupvej 7.
Pkt. 1. Evaluering af folkemødet i Ryslinge.
Se tidligere referat.
Pkt. 2. Borgermøde om Eventyrhusets fremtid og Ryslingehallens fremtid.
Skal Gislev inviteres?
Oplæg:
Afholdelse af Møde med bestyrelses formændene for Ryslinge hallerne og foreningerne der bruger hallerne. Om drift, samarbejdsaftale med midtfyns fritidscenter og Ryslinge hallerne.
Afholdelse af møde mellem Eventyrhuset og Tre ege skolen Ryslinge, med landsbyordningen som ledelsesform og samarbejdsmodel.
Pkt. 3. Høringssvar til daginstitutionstilbuddene.
Karl skriver et forslag til høringsvar.
Pkt. 4. Opgaven med 2 ting på kort sigt og 2 på lang til fællesopgave med L.P.
udvalget
.
Kort: bosætningskonsulendt og filmkonkurrence
Lang: Naivistisk Museum og fastholdelse og etablering af erhvervsaktiviteter i landsbyerne.
Pkt. 5. Streamers til omdeling. Hvilken påskrift?
Ryslinge- det er her vi lever, eller Ryslinge et liv i
fællesskaber.

Slogan på byporten og streamere til at sætte i bilen.
Gunnar taler med Niels om infotavlerne
Pkt. 6. Nedtagning af julelys.
Lørdag den 16. jan.
Pkt. 7. Årets møder, årsmøde og evt. arbejdsopgaver.
Opgaver: Energimøde- Flemming og Steffen februar 2015
Velkomstfolder, hvordan byder vi velkommen, ambassadører/hjemmeside, Fibernet, ambassadørkorps.
Årets Rysling.
Ryslingedagen.
Indsamling brev og indsamling
Flagrør og nedgravning.
Datoer:
14. januar fællesmøde med Gislev og foreningerne.
10. febr. Best.
19. marts kl. 18.00 årsmøde.
Beretning, orientering om byggefond. Højskolen med mad evt.
indslag fra højskolen.
7. maj best.
5. juni årets Rysling
17. juni best.
19. august best.
6. sept. Ryslingedagen
15. oktober best.
10. november best.
28. november julelysopsætning og julefrokost på Lørupvej 7.

Pkt. 8. evt.

Telefon nummer til Ryslinge lokalråd Mobile Pay 21 79 76 18