Forfatterarkiv: Anders Villadsen

Årsmøde 2022

Kom til Ryslinge lokalråds årsmøde på Cafe Faber, torsdag den 3. marts 2022 kl. 19.00

 

 • Valg af dirigent.
 • Valg af mindst 2 stemmetællere.
 • Formandens beretning.
 • Forelæggelse af revideret regnskab.
 • Aktuelle emner og planlagte aktiviteter.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Valg af rådsmedlemmer i henhold til vedtægterne.
 • På valg er Connie F. Christensen, Steffen Møller, Peder Borg Borup, Gunnar Landtved.
 • Valg af 2 suppleanter i prioriteret rækkefølge – for 1 år.
 • Poul Erik Larsen, Olav Seheunemann (ønsker ikke genvalg)
 • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, alle for 1 år.
 • Steffen Høgild, Marie Holtvig, Flemming Skibsted

 

Lokalrådet er vært for Kaffe/the og kage

Film og fællesspisning

Invitation til fællesspisning

 

Mange lokale foreninger og fællesskaber er efter den lange corona-nedlukning optaget af, hvordan de kan få deres medlemmer tilbage og/ eller få nye medlemmer. Samtidig er unge som ældre enten kommet ud af deres faste ugentlige aktiviteter – eller har fundet nye veje til at dyrke deres sociale liv. Nogle er blevet usikre på om og hvordan, de kan vende tilbage til det fællesskab, de før var en del af – og andre vil meget gerne hjælpes på vej ind i fællesskab. I Ryslinge er visionen at leve et liv i fællesskabet – en vision vi sammen løfter, hver gang vi åbner vores fællesskab for de mennesker, vi møder.

”Det at være en del af fællesskabet og at betyde noget for andre, er afgørende for os som mennesker. Hvad enten det er i børnehaven, skolen, på jobbet eller i foreningslivet. Derfor er det også vores opgave fra de forskellige positioner at blive endnu bedre til at hjælpe endnu flere ind i et fællesskab.” (Hans Stavnsager, borgmester)

Tirsdag d. 23. nov. 2021 kl. 19.30 – 21.00 (umiddelbart efter fællesspisningen) viser vi en kortfilm om Oluf og udveksler efterfølgende, hvordan vi som naboer, foreningsaktive, familie og kommune kan hjælpe Oluf ind i det fællesskab, han savner. Og drøfter hvordan Oluf’s deltagelse og liv i det lokale fællesskab ikke blot giver værdi til ham, men også giver stor værdi til hans lokalsamfund.

Kom og vær med til en spændende aften, hvor vi bliver udfordret på vigtige spørgsmål om et liv i fællesskabet på en underholdende og legende måde.

Invitation til fællesspisning