Kategoriarkiv: Nyheder

Årsmøde 2022

Kom til Ryslinge lokalråds årsmøde på Cafe Faber, torsdag den 3. marts 2022 kl. 19.00

 

 • Valg af dirigent.
 • Valg af mindst 2 stemmetællere.
 • Formandens beretning.
 • Forelæggelse af revideret regnskab.
 • Aktuelle emner og planlagte aktiviteter.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Valg af rådsmedlemmer i henhold til vedtægterne.
 • På valg er Connie F. Christensen, Steffen Møller, Peder Borg Borup, Gunnar Landtved.
 • Valg af 2 suppleanter i prioriteret rækkefølge – for 1 år.
 • Poul Erik Larsen, Olav Seheunemann (ønsker ikke genvalg)
 • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, alle for 1 år.
 • Steffen Høgild, Marie Holtvig, Flemming Skibsted

 

Lokalrådet er vært for Kaffe/the og kage

Film og fællesspisning

Invitation til fællesspisning

 

Mange lokale foreninger og fællesskaber er efter den lange corona-nedlukning optaget af, hvordan de kan få deres medlemmer tilbage og/ eller få nye medlemmer. Samtidig er unge som ældre enten kommet ud af deres faste ugentlige aktiviteter – eller har fundet nye veje til at dyrke deres sociale liv. Nogle er blevet usikre på om og hvordan, de kan vende tilbage til det fællesskab, de før var en del af – og andre vil meget gerne hjælpes på vej ind i fællesskab. I Ryslinge er visionen at leve et liv i fællesskabet – en vision vi sammen løfter, hver gang vi åbner vores fællesskab for de mennesker, vi møder.

”Det at være en del af fællesskabet og at betyde noget for andre, er afgørende for os som mennesker. Hvad enten det er i børnehaven, skolen, på jobbet eller i foreningslivet. Derfor er det også vores opgave fra de forskellige positioner at blive endnu bedre til at hjælpe endnu flere ind i et fællesskab.” (Hans Stavnsager, borgmester)

Tirsdag d. 23. nov. 2021 kl. 19.30 – 21.00 (umiddelbart efter fællesspisningen) viser vi en kortfilm om Oluf og udveksler efterfølgende, hvordan vi som naboer, foreningsaktive, familie og kommune kan hjælpe Oluf ind i det fællesskab, han savner. Og drøfter hvordan Oluf’s deltagelse og liv i det lokale fællesskab ikke blot giver værdi til ham, men også giver stor værdi til hans lokalsamfund.

Kom og vær med til en spændende aften, hvor vi bliver udfordret på vigtige spørgsmål om et liv i fællesskabet på en underholdende og legende måde.

Invitation til fællesspisning

Handleplan for Ryslinge 2019

Handlekatalog for Ryslinge i 2019.
1. Den grønne tråd. Motion og legeredskaber ved
forsamlingshuset.
Olav og Jacob arbejder videre med sti og bro, håber snart på
godkendelse fra kommunen, derefter kommer multiplads ved
forsamlingshuset.
Gymnastikpigen fra det gamle rådhus sættes på hjørnet Ellehavevej
– Graabjervej
2. Ryslinges potentialer
Lise og Malene laver nyt udkast til velkomst/orientering folder, kan
bruges i Ringeegnens materiale.
3. Velkomstmøder med tilflyttere:
Der er lavet et samarbejde med Ringegnen med fælles velkomst-
gaver. Der må gerne komme flere velkomstambassadører i gruppen.
Man kunne overveje at indbyde tilflyttere til velkomstmøde f.eks. i
Cafe Faber. Her kunne foreninger præsenterer sig, og man fik lidt
godt at spise.
4. Flagalle
Der fortsættes med 6 klasses forældre, ellers vil menighedsrådene
træde til ved konfirmationerne
5. Julelys.
Nyt ved bageren, en god ide at få det samme som ved
Nazarethkirken
6. Ryslingedagen
Erling Clausen, Diana Fjeldsted, Susan Christiansen er tovholdere
fremover.
7. Årets Rysling Grundlovsmøde.
Der meldes ind til 19 marts(Årets Rysling). Der forhandles med
Jesper Tejlgaard til grundlovstale om punkt 11 – 15 – 17 i FNs
verdensmål8. Ombygning af Ryslingehallen med motionscenter og
cafeteria
Der støttes op om det.
9. Fortov langs Ellehavevej
Genfremsættes til budget 2020
10. Landet på Midtfyn
Stisystemer kædes sammen og synliggøres. Cykelsti Gislev
Kværndrup
11. Vores Midtfyn
Markedsføring af Ryslinge
Bliv bedre til brug af facebook, ny folder på vej. Den gode historie
med billeder.
12. Delebiler
indarbejder det i Rådhusprojektet.
13. Modullejligheder i Faber
de bliver flotte, og skaber et godt miljø på Faber, bliver klar i 2020.
14. Ryslinge gamle rådhus
Der gives høringssvar med delebiler, bæredygtighed, fjernvarme og
4 større huse ca. 120 m2.
15. Fjernvarme i Ryslinge
Forundersøgelsen er foretaget, og projektet ser lovende ud.
Kommunen lover en forhåndsgodkendelse midt i februar. Der tages
nu kontakt til alle storforbrugere for at hører om deres antal m2 og
deres fyringsmateriale, således der er et grundlag at give tilbud
senere.

Støt Lokalrådets arbejde

Lokalrådet får årligt et tilskud på 12.500 kr fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Beløbet dækker slet ikke, de udgifter der er til Lokalrådets aktiviteter. Derfor er vi meget afhængige af de tilskud, vi får fra borgere i Fjellerup, Lørup og Ryslinge. Sidste år blev det til 19.500 kr.
Pengene bruges bl.a. til opsætning og vedligehold af hjertestartere, julebelysning, Den grønne Tråd, Ryslingedagen og en række mindre projekter.

Hvis du vil støtte Lokalrådet og Ryslinge, kan du indbetale et beløb på konto: 0828-0003067246 eller med Mobile Pay på nr. 29780 (Der er kun 5 cifre)