Forfatterarkiv: Karl

Handleplan for Ryslinge 2019

Handlekatalog for Ryslinge i 2019.
1. Den grønne tråd. Motion og legeredskaber ved
forsamlingshuset.
Olav og Jacob arbejder videre med sti og bro, håber snart på
godkendelse fra kommunen, derefter kommer multiplads ved
forsamlingshuset.
Gymnastikpigen fra det gamle rådhus sættes på hjørnet Ellehavevej
– Graabjervej
2. Ryslinges potentialer
Lise og Malene laver nyt udkast til velkomst/orientering folder, kan
bruges i Ringeegnens materiale.
3. Velkomstmøder med tilflyttere:
Der er lavet et samarbejde med Ringegnen med fælles velkomst-
gaver. Der må gerne komme flere velkomstambassadører i gruppen.
Man kunne overveje at indbyde tilflyttere til velkomstmøde f.eks. i
Cafe Faber. Her kunne foreninger præsenterer sig, og man fik lidt
godt at spise.
4. Flagalle
Der fortsættes med 6 klasses forældre, ellers vil menighedsrådene
træde til ved konfirmationerne
5. Julelys.
Nyt ved bageren, en god ide at få det samme som ved
Nazarethkirken
6. Ryslingedagen
Erling Clausen, Diana Fjeldsted, Susan Christiansen er tovholdere
fremover.
7. Årets Rysling Grundlovsmøde.
Der meldes ind til 19 marts(Årets Rysling). Der forhandles med
Jesper Tejlgaard til grundlovstale om punkt 11 – 15 – 17 i FNs
verdensmål8. Ombygning af Ryslingehallen med motionscenter og
cafeteria
Der støttes op om det.
9. Fortov langs Ellehavevej
Genfremsættes til budget 2020
10. Landet på Midtfyn
Stisystemer kædes sammen og synliggøres. Cykelsti Gislev
Kværndrup
11. Vores Midtfyn
Markedsføring af Ryslinge
Bliv bedre til brug af facebook, ny folder på vej. Den gode historie
med billeder.
12. Delebiler
indarbejder det i Rådhusprojektet.
13. Modullejligheder i Faber
de bliver flotte, og skaber et godt miljø på Faber, bliver klar i 2020.
14. Ryslinge gamle rådhus
Der gives høringssvar med delebiler, bæredygtighed, fjernvarme og
4 større huse ca. 120 m2.
15. Fjernvarme i Ryslinge
Forundersøgelsen er foretaget, og projektet ser lovende ud.
Kommunen lover en forhåndsgodkendelse midt i februar. Der tages
nu kontakt til alle storforbrugere for at hører om deres antal m2 og
deres fyringsmateriale, således der er et grundlag at give tilbud
senere.

Støt Lokalrådets arbejde

Lokalrådet får årligt et tilskud på 12.500 kr fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Beløbet dækker slet ikke, de udgifter der er til Lokalrådets aktiviteter. Derfor er vi meget afhængige af de tilskud, vi får fra borgere i Fjellerup, Lørup og Ryslinge. Sidste år blev det til 19.500 kr.
Pengene bruges bl.a. til opsætning og vedligehold af hjertestartere, julebelysning, Den grønne Tråd, Ryslingedagen og en række mindre projekter.

Hvis du vil støtte Lokalrådet og Ryslinge, kan du indbetale et beløb på konto: 0828-0003067246 eller med Mobile Pay på nr. 29780 (Der er kun 5 cifre)

Ryslinge nomineret som “Årets landsby”

April 2018
Ryslinge Lokalråd har ansøgt om at blive Årets Landsby.
Du kan læse ansøgningen her: Årets Landsby 2018
————————————————————————————————————————
21. juni 2018
Ryslinge er blevet nomineret som Årets Landsby i Danmark. Der er tre nominerede. Du kan læse mere om begrundelsen her.

23. juni
Her er svaret til Ryslinge:

Kære landsby
Tak for jeres ansøgning. Vi skal meddele, at jeres landsby er gået videre i konkurrencen om at blive Årets Landsby 2018. Der er konkret tale om Ryslinge i Faaborg-Midtfyn Kommune, øen Fejø i Lolland Kommune samt Gludsted i Ikast-Brande Kommune.

Bedømmelseskomiteen har foretaget en konkret individuel og indbyrdes vurdering af de indkomne ansøgninger. Vurderingen er foretaget i henhold til de kriterier, som er beskrevet i pressemeddelelsen, der blev udsendt i forbindelse med konkurrencens lancering.

Sammen med resten af bedømmelseskomiteen vil formand Carsten Hansen besøge de tre finalister i august. Landdistrikternes Fællesråds sekretariat tager kontakt til jer mhp. at facilitere disse besøg.

Hvis I har spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er I velkomne til at kontakte Landdistrikternes Fællesråds sekretariat via denne mail. Vores overordnede målsætning er, at ved borgerhenvendelser må den samlede sagsbehandlingstid ikke overstige 4 uger.

Vi glæder os til at besøge jer til august.
Tak for jeres interesse og den store indsats, I yder for landdistrikterne.

Med venlig hilsen

Landdistrikternes Fællesråd


D. 3. august
Komiteen, der skal udnævne årets landsby gæstede Ryslinge og fik en to timers intensiv byvandring.
Selv os, der var med til at rundvise blev helt stolte, da vi hørte om alle de fællesskaber og gode initiativer.
Landdistrikternes fællesråd gav morgenbord i Ryslingehallen, hvor ca. 85 var mødt frem, der blev sunget Ryslingesangen, og fortalt om Årets Rysling.
Derefter kørte vi i Høj og Efterskolen og Bakkelundens bus til Skulpturparken, Friskolen
Forsamlingshuset, Tre Ege Skolen, Fløjte Emils hus, Nazarethkirken,SFO3 i hallen, Foreningshuset med Husflid og M.A.S., Ryslinge Høj og Efterskole, Ryslinge Erhvervspark med virksomheder og Cafe Faber, hvor frokosten blev indtaget.
Der er tre landsbyer i finalen. Ryslinge var den første landsby, der fik besøg. Formanden for
komiteen Carsten Hansen, tidligere boligminister roste byens borgere for deres indsats og det gode samarbejde mellem alle byens borgere og foreninger.
Afgørelsen falder i løbet af otte dage og vil herefter blive offentliggjort. Vi venter med spænding.
Husk at se TV2 Fyn i aften.


  • Nu venter vi spændt på udvalgets afgørelse. Vi får resultatet om en uges tid – dvs. omkring d. 10/8.
  • Vi blev desværre ikke “Årets Landsby”. Men vi fik vist at Ryslinge har en række potentialer, som vi skal gå videre med.